Save-the-date: BMM Najaarsvergadering op 2 december 2021

Over het afgelopen jaar heeft u reeds twee BMM-vergaderingen kunnen bijwonen in een volledig online omgeving. Afgaande op uw positieve reacties, durven we te stellen dat de BMM hierin toch wel beslagen raakt en uw noden voor een goed deel heeft kunnen vervullen; zowel op het vlak van het bijspijkeren van uw kennis over IE-gerelateerde topics als het aanbieden van de mogelijkheid om een informeler gesprek te hebben na afloop van de presentaties.

Anderzijds zijn we eersten om te erkennen dat het online meeten toch niet kan tippen aan het reële gebeuren. We koesteren dan ook de sterke hoop elkaar allemaal hartelijk en in levende lijve te kunnen begroeten op een volgende vergadering.

De eerstkomende Najaarsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 2 december 2021 en u mag die datum dus reeds met stip noteren in uw agenda. Welke vorm deze vergadering zal aannemen – volledig online of hybride – houden we (noodgedwongen) nog even geheim. Wel garanderen we u nu reeds dat we u wederom van een uiterst interessant en gevarieerd programma zullen voorzien.