Vanaf 11 March 2024 organiseert IE-Net België een cursus “Exploitatie en beheer van IE rechten”

De immer versnellende evolutie van technologie en markten handhaaft de druk op inspanningen voor technische innovatie. Innoveren betekent investeren en risico’s nemen. Het is dus uitermate belangrijk zich zo goed mogelijk tegen interne en externe risico’s in te dekken bij de bedrijfsvoering, o.m. door elke vorm van innovatie afdoende te beschermen tegen namaak. Deze situatie stimuleert tegelijk het besef dat de innovator minder in staat is alles zelf marktgericht te ontwikkelen en te sturen, zelfs niet in zijn eigen domein. Vandaar dat meer en meer samenwerkingen en afspraken zich opdringen met de bedrijfsomgeving om doeltreffend voorop te komen of te blijven. Die afspraken veronderstellen op hun beurt degelijke overeenkomsten of contracten voor de ontwikkeling en exploitatie van innovatie.

Deze cursus heeft tot doel bij te dragen tot de deskundigheid voor deze materie van overeenkomsten en het beheer van de bescherming van technische innovatie, mede met behulp van deze overeenkomsten.

Zie de website Exploitatie en beheer van Intellectuele Eigendom | ie-net voor verdere informatie en registratie.

Het is mogelijk de gehele cursus van 9 lessen te volgen, of een of meerdere losse lessen. Leden van de BMM krijgen 30% korting.