Save the date - BMM Najaarsbijeenkomst op 27 november 2020

Online. Dat was in een notendop het thema voor de afgelaste BMM Voorjaarsbijeenkomst 2020. Achteraf bleek het thema in deze vreemde Corona-tijden bijna profetisch. Immers, nu leven we collectief met onze professie grotendeels in een digitale, online omgeving. Helaas zal er dan ook, met de nog altijd woedende pandemie, geen fysieke BMM Najaarsbijeenkomst zijn

Maar, we kunnen u wel goed nieuws brengen. De Najaarsbijeenkomst gaat door, zij het in – u raadt het al – online vorm. Daar waar zo’n beetje alles van ons leven door het COVID-spook wijzigt, kunnen wij u echter wel één klein sprankje van ‘ongewijzigde omstandigheden’ bieden: het thema is identiek aan dat van de afgelaste Voorjaarsbijeenkomst. Onder het motto Van hashtags tot halsstarrige hosts zullen daarom alsnog onderwerpen de revue passeren die van doen hebben met merken & modellen in de online wereld. Met deelname aan de Najaarsbijeenkomst kunnen 3 BMM keurmerkpunten worden behaald (c.q. 3 uur netto onderwijs voor de advocatuur), waarmee u al op 50% van de BMM Keurmerk-puntennorm zit. Deze is immers voor 2020 vastgesteld op 6 punten in plaats van de gebruikelijke 12.

De Najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op 27 november 2020. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het voordeel van het online karakter is dat de locatie dus naar keuze is: uw kantoor, comfortabele sofa, keukentafel of wellicht een strandstoel?

Momenteel is de Programmacommissie druk doende om een en ander concreet vorm te geven. Hou de BMM-website en uw mailbox in de gaten – meer volgt binnenkort.

We hopen u allemaal digitaal te mogen begroeten!

Hartelijke groet, BMM Programmacommissie