Student Award voor Lene Coenen en Arne Weemaes

Tijdens de BMM Najaarsbijeenkomst werd online de BMM Student Award uitgereikt

Lene Coenen en Arne Weemaes schreven een top scriptie over de absolute uitsluitingsgrond van openbare orde en goede zeden.

Eerst wordt een algemene juridisch kader geschetst vanuit de theorie met recente en vele verwijzingen naar RS en RL. Engels. Dan wordt er een concrete voorbeeldenanalyse gemaakt van zowel EU alsook Benelux-perspectief. Hierbij worden ook de recente Corona-gerelateerde merkaanvragen onderzocht.

Vervolgens wordt er een ommetje gemaakt langs de EFTA Vigeland-beslissing inzake de interactie merkenbescherming na het verstrijken van ene auteursrechtelijke bescherming en wordt de recente Fack Ju Gohte beslissing van EUIPO en het Gerecht geanalyseerd. Ten slotte wordt er een kijkje genomen in de US.

Dit alles in een vlot leesbaar werkstuk van bijna 50 pagina’s. Ongelooflijk internationaal onderbouwd wat leidt tot een gefundeerd praktisch internationaal implementeerbaar kader.

Rock ’n roll van de juridische bovenste plank.

 

Uitreiking van de Student Award aan Lene en Arne door juryleden Sarah Van den Brande en Bart ten Doeschate tijdens de Najaarsbijeenkomst op 27 november jl.