Elk jaar wordt de BMM Student Award toegekend voor een scriptie en/of artikel van een student van universiteit of hogeschool over het recht inzake merken, modellen en/of tekeningen, handelsnamen alsmede de auteursrechtelijke aspecten van deze rechtsgebieden.

Dit jaar kunnen er twee Student Awards worden toegekend, enerzijds voor een verdienstelijke scriptie van studenten bij hogescholen en anderzijds voor een goede scriptie van universiteitsstudenten. Elke Student Award is een geldprijs van 1.000 EUR. De winnende bijdragen zullen bovendien, eventueel in verkorte vorm, gepubliceerd worden in het BMM Bulletin. En daarnaast natuurlijk eeuwige roem!  

Scripties van 2022-2023 kunnen worden ingediend via het BMM secretariaat. De sluitingsdatum is 1 oktober 2023. De toekenning van de Student Award zal plaatsvinden op de voorjaarsvergadering van onze vereniging

Zie het reglement voor de BMM Student Award voor de voorwaarden.

 

Overzicht van de prijswinnaars:

2022

- Jeroen van Kampen voor zijn scriptie "De techniekexceptie in het IE-recht"

- Ward Cools, voor zijn thesis "Computerspellen en intellectuele rechten: een juridische handleiding voor game designers"

2021

- Magali de Potter voor haar thesis "Het beeld van de consument als toetssteen in het intellectueel eigendomsrecht"

- Saskia Brouwer voor haar scriptie " Het redelijk belang een onderzoek naar de omstandigheden die al dan niet leiden tot een redelijk belang van de geportretteerde, zoals opgenomen in artikel 21 van de Auteurswet"

2020 - Lene Coenen en Arne Weemaes voor hun scriptie over de absolute uitsluitingsgrond van openbare orde en goede zeden. Zie hier het nieuwsbericht van de uitreiking

2019 - Geert Lokhorst, The Good, the bad and the priority. EU trade marks, legal certainty and good faith in conflicts with senior users of a distinguishing sign - klik hier voor het commentaar van de jury en en de foto van de uitreiking.

2017 - Peter Teunissen, De speelruimte voor vormmerken na Hauck / Stokke. Klik hier voor het commentaar van de jury en de foto van de uitreiking. 

2015/2016 - Mike Landerbarthold, Minimalistisch ontwerp: een onderzoek naar de consequenties van de toenemenende trend van minimalisering in productontwerp. 

2013/2014 - Emma Ottoy, “Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het EU mededingingsrecht".

2012 - Merel Klinkers, Nomen est omen. Over het lot van geografische aanduidingen

2011 - Tomas Westenbroek, "Waarom is bio-claire beschrijvend en aquaclean niet?"

2010 - Daan Windeij, "De techniekrestrictie in het modellenrecht" 

2008 - B.T.J.A. van Aalst, "Inburgering na depot"

2007 - Mw. Schilperoort

2004 - Mw. D. Elzinga, "Normaal gebruik"

2002 - Christophe Du Jardin, "La Transposition de la directive européenne du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles en France et au Benelux"